OVER

FOURCE (KVK 67193811) staat onder leiding van Dr. Ir. L.C.P.M. Stuyt (Den Haag, Bennekom). 

Lodewijk Stuyt heeft als hydroloog en consultant (o.a. FAO) 40 jaar gewerkt aan drainagesystemen, met de nadruk op het signaleren en oplossen van operationele problemen en het stimuleren van innovaties, o.a. regelbare drainage in Nederland. Zijn proefschrift (1992) leidde o.a. tot de specificaties PP450, PP900 etc. voor drainagefilters. 

Regelbare drainage als schakel in toekomstbestendig waterbeheer (2013)

Materials for subsurface land drainage systems (2005)

The water acceptance of wrapped subsurface drains (1992)