DIENSTEN

Wetenschap heeft twee ouders: een vader en een moeder. De moeder is nieuwsgierigheid, en nieuwsgierigheid alleen is eigenlijk al voldoende. Maar vrijwel altijd is er ook een vader: een vraag die opkomt uit de maatschappij. Mijn vak, de ontwatering en de watervoorziening van landbouwpercelen via ondergrondse draineerbuizen, ‘drainage’, is een kind van beide ouders. In de regel is er een praktisch probleem dat de aanleiding vormt tot een adviesvraag. Maar de werkwijze om tot een oplossing te komen moet voldoen aan wetenschappelijke maatstaven, en ook nieuwsgierigheid naar de grondslagen van de waargenomen verschijnselen mag niet ontbreken.

Bij Fource vinden we al deze elementen terug. Desgewenst ontwikkel ik zelf een instrument om een probleem te kunnen diagnosticeren. Zo ontwierp ik jaren geleden hulpmiddelen en software om, met behulp van non-destructieve CT-beelden gemaakt op de afdeling Radiologie van het AMC, de oorzaken van de slechte werking van 45 drains te achterhalen. Een innovatief idee, inclusief een nieuwe categorie ‘patiënten’ die destijds door Philips werden verwelkomd! En ‑ zeer recent ‑ door het ontwikkelen van een robuust, mobiel meetinstrument waarmee volumestromen door verdronken drainuitmondingen in sloten van landbouwpercelen snel en nauwkeurig kunnen worden vastgesteld: de FOURCE EZ-FLO. Samengevat: ik meet, constateer, rapporteer en adviseer.